Comparteix:

Publicacions Post-Congrés

Oportunitats de publicacions post-conferència

El Comitè del 21er Congrés Català de la Conferència Internacional de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (CCIA 2018) està treballant per aconseguir oportunitats de publicació d'alta qualitat vinculades a la conferència.

Fins al moment, el Comitè de CCIA2018 té el plaer d'anunciar els següents números especials:

CCIA2018fonsBlancsmall.png

 • Número Especial post-Congrés sobre "Aplicacions d'IA basades en lògica" al "Logic Journal of the IGPL", Oxford University Press https://academic.oup.com/jigpal(indexat a JCR: Q3 - Lògica, Q3 - Matemàtiques, Q4 - Matemàtica Aplicada). Logic Journal of IGPL publica articles en tots els àmbits de lògica pura i aplicada, incloent sistemes lògics purs, teoria de demostracions, teoria de models, teoria de recursió, teoria de tipus, lògiques no clàssiques, lògica no monotónica, raonament numèric i amb incertesa, lògica i AI, fonaments de programació lògica, lògica i computació, lògica i llenguatge, i enginyeria de la lògica.

 

 • Número Especial Virtual post-Congrés al PRLetters sobre "Reconeixement de patrons i Assistents Cognitius (PRCA)", Elsevier https://www.journals.elsevier.com/pattern-recognition-letters (indexat a JCR: Q2 - Informàtica, Intel·ligència Artificial). Pattern Recognition Letters inclou tots els camps d'interès actuals representats pels Comitès Tècnics de la International Association of Pattern Recognition, i altres temes en desenvolupament que impliquen l'aprenentatge i el reconeixement.

  • Un convidem a ampliar la vostra recerca per sotmetre al Virtual Special Issue on Pattern Recognition and Cognitive Assistants.
   Tingueu en compte que aquesta convocatòria és oberta i que, per tant, els articles han de ser consistents amb l'objectiu i temes que es proposen. Intenteu relacionar-los amb la vostra recerca.
   Intenció de sotmetre a aquest VSI, envieu una expressió d'interès. Indiqueu un títol (encara que sigui provisional), un resum i la llista d'autors i envieu-lo a zfalomir@uni-bremen.de.
   Això, ens permetrà mantenir-vos informats fins al Juliol.
   Podeu baixar el CFP aquí.

 • Número Especial post-Congrès sobre "Artificial Intelligence in Data Science for Energy in Sustainability” a la revista "Energies", MDPI http://www.mdpi.com/journal/energies  (indexat a JCR: Q2 – Energy & Fuels, SCIE). Energies és una revista internacional, open access en ingenyienria de la energia i recerca. La seva temàtica està adreçada a l'enginyeria i ciències energètiques, amb un fort enfocament en l'emmagatzematge i conservació d'energia, la biomassa i la bioenergia, les energies renovables, l'oferta i la demanda d'energia elèctrica, l'energia als edificis i les qüestions econòmiques i polítiques.

 

Hi ha més números especials en camí! Si encara no us heu subscrit a les notícies del congrés, podeu fer ara la subscripció a les notícies i rebreu informació puntual directament al vostre correu electrònic.