Comparteix:

Intruccións per als Speakers i Pòsters

Presentacions Orals

Totes les presentacions orals disposaran de 20 min, incloent preguntes. La sala tindrà  portàtil en Windows amb Office i OpenOffice disponibles. Les especificacions concretes son:

  •  Microsoft Office 2016

  •  Adobe Acrobat 15 DC

  •  OpenOffice 4.1.5

  •  VideoLAN VLC 3.0.4

  Si us plau contacteu el vostre moderador  abans de la vostra sessió i carregueu la presentació al PC de la sala amb prou antelació per evitar retards innecessaris durant les sessions.

  Respectar la programació és esencial per al bon desenvolupament del congrés. El vostre moderador utilitzarà tarjetes de colors per indicar-vos el timing que porteu:

  • VERD: queden 5 min 

  • GROG: queden 3 min 

  • VERMELL: NO QUEDA TEMPS

 

Sessions de Pòsters

Al CCIA 2018, hi ha dues sessions de pòsters planificades per dimarts 9 de 11:00-12:00 i divendres 10 de 11:40-12:40. Dins de la Llista de Contribucions a la secció pòsters, trobareu les sessions de pòsters dividides per bloc temàtics, i cada pòster està identificat per un número.


Els moderadors de les sessions de pòsters son:

The chairman of the poster sessions are:

  • Sessió de Pòsters 1: Lledó Museros (museros@uji.es)

  • Sessió de Pòsters 2: Vicent Costa (costabuenovicente@gmail.com) 

Contacteu al moderador de la vostra sessió de pòsters abans del 30 de setembre i envieu-li un ppt amb una presentació, consistent en 3 diapositives de 30 segons cadascuna i per tant, un total de 90 segons per autor, per ser enllaçades en una presentació PechaKucha-like. La primera diapositiva ha de contenir el títol del treball, els noms dels autors i les seves afiliacions. El moderador de la vostra sessió enllaçarà totes les presentacions i inclourà separadors a les diapositives indicant els blocs temàtics.

La mida de cartell no hauria de ser més gran d'un A0 (1189 x 841 mm), amb orientació vertical.
La sala de la conferència tindrà espai a les parets per penjar els pòsters. Aquesta àrea de pòsters serà degudament etiquetada amb el títol del bloc temàtic assignat al vostre treball i el número del vostre pòster (que trobeu a la web, tal com hem dit més amunt). 

 

Podeu penjar els posters després de les sessions del dia anterior, abans de les 9:00 en punt del dia de la vostra sessió de pòsters o durant el cafè anterior a la vostra sessió. Un membre del Comitè Local proporcionarà cinta adhesiva i el suport necessari.


Les sessions de pòsters començaran amb una breu presentació oral de tots els pòsters de la sessió, a realitzar sobre la presentació que haurà preparat el moderador, a la qual cadascú podrà fer una síntesi del seu treball donant una idea clara i concisa de l'objectiu del mateix i les contribucions/resultats que s'han aconseguit.

Després de les presentacions, els autors es mouran cap als seus respectius pòsters per respondre les possibles preguntes o qüestions dels assistents.

Al final del dia, cadascú és responsable de despenjar el seu pòster vigilant de no trencar el suport. Abans de treure el pòster, assegureu-vos que el professor  Miquel Sànchez Marrè ha passat a registrar els vots del vostre pòster per al Premi CCIA2018 al Millor Pòster.